Polku316 pähkinänkuoressa

1. Toteutamme Jumalan antamaa tehtävää kertoa uudelle sukupolvelle evankeliumi

 • Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
  opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja
  Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa
  heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen
  käskenyt teidän noudattaa. Matteus 28:19-20

 • Me emme salaa niitä lapsiltamme
  vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta,
  Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Psalmi 78:4
 • Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.
  Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä,
  olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. 5.Mooses 6:6-7

2. Tehtävän toteuttavat yhdessä seurakunta ja perheet

 • Seurakunnan tehtävä on olla valo - osoittaa maailmalle millainen Jumala on
 • Perheen tehtävä on olla syli - rakastava yhteisö jossa on turvallista kasvaa

 

3. Yhdessä sovitut oppimistavoitteet ohjaavat kasvatusta (6 tavoitetta)

vapistalo

 • Oppimistavoitteet avattuina (pdf)

4. Jokainen oppimistavoite on kerran vuodessa teemana

 • Esimerkiksi kolme syksyllä ja kolme keväällä
 • Valmiita opetuksia 7-9 vuotiaille resurssipankissa

 

5. Seurakunnan kaikki työmuodot samassa rytmissä

 • Yhteinen tahti mahdollistaa, että oppimisessa voidaan tehdä yhteistyötä työmuotojen välillä
 • Vuosikiertomalli (pdf, xls)

vuosikiertomalli

6. Toiminta suunnitellaan yhdessä

 • Työmuotojen johtajat kokoontuvat säännöllisesti yhteen suunnittelemaan ja seuraamaan kasvatuspolkua
 • Erityinen huomio kiinnitetään nivelvaiheisiin eli ikäkaudesta toiseen siirryttäessä
 • Vanhemmat ikäkaudet tukevat nuorempia

7. Seurakunnan työmuodoista syntyy ehjä polku

 • Lapsen on voitava varttuessaan siirtyä luontevasti työmuodosta toiseen
 • Lapsi oppii jatkuvasti vastuullisuutta nuoremmistaan

liite_5b_esimerkki_polusta

 

8. Oppiminen tapahtuu monipuolisesti ja ikäkaudelle sopivasti

Lisätietoa oppimisesta eri ikäkausina (pdf)

 • Luovuus
 • Itse tekeminen
 • Yhteisöllisyys
 • Kuunteleminen
 • Elämykset

 

9. Yhdessä olemme enemmän

 • Seurakunnan työmuodot tukevat toisiaan
 • Seurakunta ja perhe tekevät yhteistyötä

Ohjelma on avattu tarkemmin kirjassa Polku316 - Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi (Päivä osakeyhtiö)