HopeNet 2017 - Parasta on aito sinä!

2017 hopenet stream”Itsestä huolehtiminen ei ole koskaan itsekästä. Se on yksinkertaisesti ainoan minulla olevan lahjan hyvää huoneenhaltijuutta – lahjan jonka antamiseksi eteenpäin minut on laitettu maan päälle. Tämä lahja on: Aito minä.” (Parker J Palmer)

Seurakunnan vastuunkantajat ovat usein antamassa muille, mutta monesti he unohtavat täyttää omaa tankkiaan. Jatkuva kiire, riittämättömyyden tunne, uupumus, äreys ja univaikeudet ovat luonnollisia seurauksia henkilökohtaisen hyvinvoinnin laiminlyömisestä. Jeesuksen sanat: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän”, tuntuvat tässä tilanteessa kaukaiselta.

Puheeseeni liittyvät lainaukset ja kirjasuositukset löydät täältä.

Askeleita eteenpäin

Olen iloinen että noin sata lapsi- ja nuorisotyön vastuullista seurakunnistamme oli päättänyt panostaa itseensä ja osallistua HopeNet 2017 lapsi- ja nuorisotyön konferenssiin. Ohjelma koostui kolmesta hengellisestä päätilaisuudesta ja mestarivalmentajien johtamista työpajoista eli streameista. Iltaisin oli aikaa verkostoitua ja rentoutua.

Tapahtuma toteutettiin uudella tavalla. Luentojen sijaan oppiminen tapahtui ryhmissä valmentavilla metodeilla. Oppista tapahtui vähintään kahdella tasolla. Ensiksikin ryhmien työskentelyt kiteytyivät käytännöllisiksi toteutusehdotuksiksi arkielämään. Toisaalta toimiminen ryhmässä koko viikonlopun ajan opetti paljon tiimityöstä. Miten minä, joka yleensä johdan muita, toimin tiimin jäsenenä? Miten tiimin jokaisen jäsenen tietopääoma saadaan hyödyttämään yhteistä työtä?

Palautteen perusteella tapahtumassa sekä saatiin voimavaratankkeja täytettyä että opittiin paljon. Monet osallistujat ottivat myös henkilökohtaisia askeleita. Jotkut päättivät alkaa pyytää apua muilta ihmisiltä nopeammin. Joidenkin hengellinen kutsu uudistui rukoustilanteissa. Varmasti jokainen sai uusia työvälineitä tiimien johtamiseen omassa seurakunnassa.

Aitoutta ja yhteistä höpötystä

Toivottavasti tapahtuma vie koko kirkkoamme taas askeleen syvemmälle aitouteen ja yhteiseen tekemiseen. Aitoudella tarkoitan tässä yhteydessä uskallusta tulla tavalliseksi ihmiseksi. Kunpa seurakunnissa rohkeasti loisimme kulttuuria, jossa kenenkään ei tarvitse näytellä vahvempaa tai onnistuneempaa (tai surkeampaa!) kuin mitä todellisuudessa on.

Yhteisellä höpötyksellä en tarkoita kevyttä jutustelua, vaan lujaa uskoa jokaisen ihmisen pääomaan seurakunnan rakentumisessa. Kun yhteisössä vallitsee keskustelun kulttuuri, johtajat voidaan vapauttaa kaikkitietävyyden odotuksesta. Jumala antoi johtajat ”varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen” (Ef.4:12). Yhteinen omistajuus tarvitsee yhteisiä arvoja, jotka puolestaan syntyvät vain kun olemme valmiita kuuntelemaan jokaista. Väsyttävän toimintamuotoruletin sijaan syntyköön seurakuntiin runsaasti hitautta ja tilaa yhteiselle keskustelulle.

HopeNet toimi lähtölaukauksena myös SVN ry:n ”Nuoria jo 70-vuotta” –juhlavuodelle. Kirkon nykyisen nuorisojärjestön perustamisesta on tänä vuonna kulunut 70 vuotta.

Tommi Koivunen