Merkityksellinen Suomessa -kampanja

Torikuva hopeNyt on aika rikkoa raja-aitoja!

SVN on päättänyt ottaa vastaan Opetus- ja kulttuuriministeriön haasteen osallistua rakentamaan rasismista ja vihapuheesta vapaata Suomea järjestämällä ”Merkityksellinen Suomessa” -kampanjan. Kampanjan ideana on haastaa seurakuntia ja muita yhteisöjä ympäri Suomea ylittämään kulttuurien raja-aitoja rakentamalla yhteyttä eri tempauksien avulla. Jokaisella yksilöllä riippumatta kulttuuritaustastaan on oikeus kokea olevansa merkityksellinen Suomessa.

Uskomme että jokaisessa kulttuurissa on rikkautta jaettavaksi asti. Kampanjalla halutaan fokusoida kahdenlaisten raja-aitojen poistamiseen. Haluamme nähdä eri kansanryhmien kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välistä kohtaamista ja ystävyyssuhteiden muodostumista. Lisäksi haluamme olla kannustamassa seurakuntia sukupolvien väliseen kohtaamiseen ja elämän jakamiseen eri ikäryhmien erilaisista kulttuureista huolimatta. Ideana on vähentää ennakkoluuloja ja rakentaa yhteyttä yhteisen tekemisen kautta, jossa kumpikin osapuoli voi kokea olevansa merkityksellinen ja tasavertainen.

Kampanjaan osallistuminen

Seurakunta voi osallistua kampanjaan ilmoittautumalla mukaan ja järjestämällä haluamansa vapaavalintaisen tempauksen joka ylittää eri ikäryhmät ja/tai kansanryhmien kulttuurit. Luovuutta saa käyttää! Tärkeintä on, että ihmisten välistä kohtaamista tapahtuu. Lisäksi kertokaa tarinanne inspiraatioksi muille jakamalla kuva tempauksesta sosiaalisessa mediassa hashtageilla #merkityksellinensuomessa ja #vapissuomi.

Kampanjan vaiheet tiivistetysti

  1. Ilmoittaudu mukaan
  2. Valitse kohderyhmä: ikäryhmät ja/tai kansanryhmien kulttuurit
  3. Järjestäkää yhdessä tempaus!
  4. Jakakaa sosiaalisessa mediassa kuva hashtagilla #merkityksellinensuomessa ja #vapissuomi

Odotamme innolla tarinoita siitä, mitä hyvää voikaan syntyä erilaisten kulttuurien kohdatessa toisensa. Ole rohkea ja tule mukaan rakentamaan yhteyttä!