Näky

Perustehtävät

Levittää evankeliumiaUnelmapallo


Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Markus 16:15.

Lasten ja nuorten suurin tarve on kuulla pelastuksen sanoma. Usko Jeesukseen on ainoa pelastuksen tie. Tehtävämme on levittää hyvä sanoma Jumalan valtakunnasta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren elämään ymmärrettävällä tavalla. Elämä Jumalan yhteydessä on merkityksellinen ja yltäkylläinen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulla tämä sanoma.

Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan


Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Matteus 22:39

Lapsilla ja nuorilla on hyvin monenlaisia täyttämättömiä tarpeita. Monet ovat haavoittuneita. Tehtävämme on täyttää lasten ja nuorten tarpeita ja rakastaa heitä ehjiksi. Meidän tulee tuoda lähimmäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta lasten ja nuorten elämiin. Tehtävämme on opettaa lapset ja nuoret rakastamaan lähimmäistään.

Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen


Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matteus 28:19

Lasten ja nuorten tulee kasvaa paitsi aikuisuuteen, myös hengelliseen aikuisuuteen. Tehtävämme on varmistaa, että he sekä oppivat keskeiset asiat kristinuskosta, että kokevat seurakunnan turvalliseksi ja rakkaudelliseksi paikaksi olla. Tätä kasvatustyötä kutsutaan opetuslapseusprosessiksi. Tavoitteena on identiteetiltään vahva, tasapainoinen, Jumalan, itsensä ja tehtävänsä tunteva Jumalan valtakunnan kansalainen.

Rakentaa seurakuntaa


Minä annan teille uuden käskyn: Rakastakaa toisianne! Johannes 13:34

Jeesus antoi käskyn opetuslapsilleen. Tehtävämme Jeesukseen uskovina on rakastaa ja palvella toisiamme. Seurakunta on yhteisö jossa saamme harjoitella tätä. Lasten ja nuorten tulee olla tasavertaisena osana seurakuntaa ja sen toimintaa. Jeesus asetti lapsen keskelle. Lapsi ja nuori ihmisenä on yhtä arvokas kuin aikuinen. Tehtävämme on sekä varustaa lapsia ja nuoria olemaan osallisia seurakuntaelämän rikkaudesta, että luoda tahtotilaa lapsille ja nuorille toimia siellä.

Tuottaa kunniaa Jumalalle


Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi. Matteus 22:37

Lapsen ja nuoren elämän päämäärä on elää läheisessä, rakkaudellisessa suhteessa Jumalan kanssa. Tehtävämme lapsi- ja nuorisotyössä ei liity ensisijaisesti toimintamuotoihin. Kyse on uudenlaisesta elämästä joka saa aikaan rauhaa, ylistystä, iloa ja rakkautta. Tähän elämään tahdomme kutsua lapsia ja nuoria.

Lapsi- ja nuorisotyötä tekevänä yhteisönä meidän tulee kaikessa miellyttää yksin Jumalaa ja etsiä ensisijaisesti hänen valtakuntaansa. Tehtävämme ei ole tuottaa kunniaa tai asemaa itsellemme vaan lähettäjällemme. Monissa asioissa se tarkoittaa vähemmistöön joutumista yleiseen. Tehtävämme on itseämme suurempi: tuoda kunniaa Jumalalle.

Arvot

Aitous

Unelmoimme seurakunnasta, jossa jokainen saa olla oma itsensä kokien että kuuluu porukkaan ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Jossa lapsi saa olla lapsi ja nuori saa olla nuori. Jossa jokainen ihminen – myös lapsi ja nuori - on tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen. Jossa lapsi ja nuori saa kasvaa koko potentiaaliinsa palvelemaan Jumalaa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja lahjoillaan Jumalan antaman kutsumuksen mukaan.

Seurakunnasta, jossa kenenkään ei tarvitse esittää mitään roolia tai pyhempää kuin on. Jossa on minimoitu hengellinen salakieli ja kirjoittamattomat säännöt.

Seurakunnasta, täynnä aitoa Jumalan toimintaa. Jossa Pyhä Henki saa hallita ja jossa Jumalan läsnäoloa janotaan ja etsitään – mutta ei näytellä.

Rohkeus

Unelmoimme seurakunnasta, joka on valmis tekemään asioita uudella tavalla. Joka kannustaa uusiin näkökulmiin ja toimintamalleihin ollakseen relevantti. Jossa luovuus ja pioneerihenkisyys kukoistavat. Jossa pyritään tavoittamaan tämän ajan ihmiset ajanmukaisin keinoin. Joka ei pelkää ”venytellä” eli haastaa itseään uusien ajatusten ja tapojen avulla.

Seurakunnasta, joka on valmis voittamaan pelkonsa ja viemään evankeliumia tähän maailmaan rohkeasti ja luovasti. Joka etsii uusia työmuotoja ja rohkaisee luomaan uutta. Joka tahtoo jokaisen ihmisen kuulevan hyvän sanoman Jeesuksesta itselleen ymmärrettävällä tavalla.

Yhteisöllisyys

Unelmoimme seurakunnasta, jossa on ystäviä ja jossa voi solmia merkityksellisiä ihmissuhteita. Joka on kuin rakkaudellinen perhe ja jossa voi olla koko perheenä palvelemassa Jumalaa.

Seurakunnasta, jossa lapsia ja nuoria ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja kunnioitetaan. Jossa opitaan yhdessä ja tehdään matkaa yhteisönä kohti Jumalan tuntemista. Jossa lapset ja nuoret pääsevät olemaan mukana ja osallisia rakentamassa seurakunnasta yhteistä kotia.

Seurakunnasta, jossa suuret asiat eivät tapahdu vahvojen yksilöiden vaan tiimityön kautta. Seurakunnasta, joka on rakentamassa paikallista yhteiskuntaa ja verkottumassa sekä paikallisesti että laajempiin yhteyksiin. Seurakunnasta, joka kunnioittaa muita seurakuntia ja yhteiskunnallisia toimijoita ja haluaa vaikuttaa laajasti paikkakuntansa hyväksi.

Armahtavaisuus

Unelmoimme seurakunnasta, joka osoittaa Jeesuksen mielenlaatua köyhiä, sorrettuja ja alaspainettuja kohtaan. Jonka yhteyteen saa tulla todella sellaisena kuin on. Joka aktiivisesti tekee hyvää ja auttaa tarpeessa olevia. Joka aidosti ja aktiivisesti kantaa huolta ja näkee vaivaa kärsivien tähden.

Kokosydämisyys

Unelmoimme seurakunnasta, joka on täysin sitoutunut Raamattuun Jumalan sanana ja henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Joka elää Pyhän Hengen voimassa. Joka uskoo rukoukseen ja etsii Jumalaa koko sydämestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joka antautuu aina uudelleen kuulemaan Jumalan ääntä. Jossa rohkaistaan jatkuvasti henkilökohtaiseen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Joka on valmis kulkemaan vastavirtaan ja sitoutunut Jumalan tahtoon myös joutuessaan mielipiteidensä takia vähemmistöön. Seurakunnasta, joka on valmis näkemään vaivaa ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan tähden. Seurakunnasta, joka sekä yhteisönä että yksilöinä tahtoo kaikessa heijastaa Jumalan kunniaa.

Hissitarina

Mikä hissitarina?

Hissitarina on alle minuutin vastaus kysymykseen: ”Mikä ihmeen Vapis?” Se on siis tarina jonka voit kertoa vaikka hissimatkan aikana. Laadimme yhdeksän erilaista hissitarinaa jotka kuvaavat meitä eri puolilta. Valitse sopiva versio tilanteen mukaan.

Organisaatioversio

Vapiksessa on kyse valtakunnallisesta nuorisojärjestöstä, joka vastaa Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyöstä. Valtakunnallista työtä hallinnoi vuosikokouksen valitsema johtokunta yhdessä Vapaakirkon nuorisotyönjohtajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa. Vapaakirkossa on noin sata seurakuntaa joiden paikallista työtä tämä nuorisojärjestö tukee. Työtä on tehty jo yli sadan vuoden ajan erityisesti pyhäkoulu-, Versopartio-, kerho- ja leirityön kautta. Toiminta rakentuu vapaaehtoisten varaan – olemme maallikkoliike.

Oppiversio

Vapis on kristillistä lapsi- ja nuorisotyötä. Merkityksen työllemme antaa usko Jumalaan. Meille on tärkeää henkilökohtainen usko Jeesukseen ja sen tunnustaminen. Uskomme, että Raamattu on Jumalan puhetta ja luotettava ohje sekä ihmisen että seurakunnan elämään ja iankaikkisuuteen. Vapiksen työ on organisoitu paikallisiksi seurakunniksi, joiden yhdistävä tekijä on usko Jeesukseen.

Evankeliumiversio

Vapiksen ytimessä on tietoisuus siitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä, myös jokaista lasta ja nuorta. Ihminen on tarkoitettu elämään yhdessä Jumalan kanssa. Ihmisen pahat teot, synnit, estävät tämän yhteyden Jumalaan. Jeesus on ratkaisu ja usko häneen antaa mahdollisuuden läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Tähän yhteyteen tahdomme kutsua lapsia ja nuoria. Teemme siis työtä, että lapset ja nuoret löytäisivät yhteyden Jumalaan ja kasvaisivat Jumalan tuntemisessa.

Arvoversio

Vapiksessa unelmoimme uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta, joka muuttaa maailmaamme. Unelmoimme sukupolvesta joka on aito, eli teeskentelemätön oma itsensä sekä rohkea, eli valmis viemään muuttumatonta sanomaa Jumalasta tämän päivän keinoilla eteenpäin. Unelmoimme siitä, että nuoret rakastuvat kokosydämisesti Jumalaan. Unelmoimme yhteisöllisyyden läpimurrosta ja tahdomme olla rakentamassa ehjiä perheitä, seurakuntia ja yhteiskuntaa. Unelmoimme siitä, että uusi sukupolvi voisi olla muuttamassa maailmaa paremmaksi armahtavaisuuden avulla.

Toimintaversio

Vapis on monipuolista hengellistä lapsi ja nuorisotyötä. Vapaaseurakuntien viikkotoiminta voi sisältää kerhoja, pyhäkouluja, Versopartiotoimintaa, nuorteniltoja, opiskelijailtoja, pienryhmätoimintaa ynnä muuta. Lisäksi Vapis järjestää monenlaisia paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Koulutamme vastuullisia työhön ja tahdomme järjestää toimintaa kaikille ikäryhmille. Toiminnassa voi olla mukana jokainen. Mukaan tullakseen ei tarvitse olla jäsen. Toimintamme on useimmiten ilmaista tai maksaa vain vähän.

Fiilistelyversio

Vapis on elämänmittaisia ystävyyssuhteita, suuria tunteita, hervotonta naurua, pyhyyden kokemista, haikeutta ja kyyneleitäkin. Vapis on osallisuutta, tekemistä ihan itse, unelmointia ja luovuutta. Vapis on jytiseviä tuplabasareita, riemunkiljahduksia, likaisia varpaita ja öisen metsän usvaista hiljaisuutta. Vapis on Jumalalta lahjaksi saadun elämän koko kirjo.

Perustehtäväversio

Vapis on hengellistä työtä ja sen perusteet on antanut Jumala. Siksi tahdomme rakastaa Jumalaa yli kaiken ja olla hänen lapsiaan. Tahdomme rakastaa lähimmäistämme ja auttaa häntä hänen tarpeissaan. Tahdomme kasvaa ja kasvattaa uuden sukupolven hengellisiksi aikuisiksi. Olemme sitoutuneet Jumalan perheyhteyteen eli tahdomme rakentaa hänen seurakuntaansa. Tahdomme myös olla mukana suuressa kertomuksessa levittämässä evankeliumia kaikille kansoille. Uskomme, että Jumala on asettanut perheen ja seurakunnan, jotta nousisi uusi Jumalaa rakastava sukupolvi joka muuttaa maailmaamme.

Yhteiskunnallinen versio

Vapis on lapsi- ja nuorisotyöyhdisyksenä kolmannen sektorin toimija, joka perustaa toimintansa kristilliseen arvopohjaan. Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN). Tahdomme edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja turvallista kasvuympäristöä. Meille tärkeää on perheiden hyvinvointi, koska turvallinen kasvu tapahtuu terveissä ja turvallisissa kodeissa. Tahdomme olla vaalimassa kristillisten arvojen välittymistä edelleen yhteiskunnassamme sukupolvesta toiseen. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

Haasteversio

Lapset ja nuoret kohtaavat monenlaista turvattomuutta, pelkoa ja kaltoin kohtelua. Perheiden rikkinäisyys, syrjäytyminen, päihteet, kiusaaminen ja itsetuhoisuus kuuluvat tuhansien lasten ja nuorten arkeen. Vapis tahtoo tuoda toivon ja avun uudelle sukupolvelle. Työmme tavoittaa tuhansia ruohonjuuritasolla. Nouse kanssamme taisteluun Suomen lasten ja nuorten puolesta!

 

Mikä hissitarina

Hissitarina on alle minuutin vastaus kysymykseen: ”Mikä ihmeen Vapis?” Laadimme yhdeksän erilaista hissitarinaa jotka kuvaavat työtämme eri puolilta. Valitse oma tarinasi tilanteen mukaan.

 

Organisaatioversio

Vapiksessa on kyse valtakunnallisesta nuorisojärjestöstä joka vastaa Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyöstä. Vapaakirkossa on noin sata seurakuntaa joiden paikallista työtä tämä nuorisojärjestö tukee. Työtä on tehty jo yli sadan vuoden ajan erityisesti pyhäkoulu-, Versopartio-, kerho- ja leirityön kautta. Toiminta rakentuu vapaaehtoisten varaan – olemme maallikkoliike.

 

Oppiversio

Vapis on kristillistä lapsi- ja nuorisotyötä. Merkityksen työllemme antaa usko Jumalaan. Meille on tärkeää henkilökohtainen usko Jeesukseen ja sen tunnustaminen. Uskomme, että Raamattu on Jumalan puhetta ja luotettava ohje sekä ihmisen että seurakunnan elämään ja iankaikkisuuteen. Vapiksen työ on organisoitu paikallisiksi seurakunniksi, joiden yhdistävä tekijä on usko Jeesukseen.

 

Evankeliumiversio

Vapiksen ytimessä on tietoisuus siitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä, myös jokaista lasta ja nuorta. Ihminen on tarkoitettu elämään yhdessä Jumalan kanssa. Ihmisen pahat teot, synnit, estävät tämän yhteyden Jumalaan. Jeesus on ratkaisu ja usko häneen antaa mahdollisuuden läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Tähän yhteyteen tahdomme kutsua lapsia ja nuoria. Teemme siis työtä, että lapset ja nuoret löytäisivät yhteyden Jumalaan ja kasvaisivat Jumalan tuntemisessa.

 

Arvoversio

Vapiksessa unelmoimme uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta, joka muuttaa maailmaamme. Unelmoimme sukupolvesta joka on aito, eli teeskentelemätön oma itsensä sekä rohkea, eli valmis viemään muuttumatonta sanomaa Jumalasta tämän päivän keinoilla eteenpäin. Unelmoimme siitä, että nuoret rakastuvat kokosydämisesti Jumalaan. Unelmoimme yhteisöllisyyden läpimurrosta ja tahdomme olla rakentamassa ehjiä perheitä, seurakuntia ja yhteiskuntaa. Unelmoimme siitä, että uusi sukupolvi voisi olla muuttamassa maailmaa paremmaksi armahtavaisuuden avulla.

 

Toimintaversio

Vapis on monipuolista hengellistä lapsi ja nuorisotyötä. Vapaaseurakuntien viikkotoiminta voi sisältää kerhoja, pyhäkouluja, Versopartiotoimintaa, nuorteniltoja, opiskelijailtoja, pienryhmätoimintaa ynnä muuta. Lisäksi Vapis järjestää monenlaisia paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Koulutamme vastuullisia työhön ja tahdomme järjestää toimintaa kaikille ikäryhmille. Toiminnassa voi olla mukana jokainen. Mukaan tullakseen ei tarvitse olla jäsen. Toimintamme on useimmiten ilmaista tai maksaa vain vähän.

 

Fiilistelyversio

Vapis on elämänmittaisia ystävyyssuhteita, suuria tunteita, hervotonta naurua, pyhyyden kokemista, haikeutta ja kyyneleitäkin. Vapis on osallisuutta, tekemistä ihan itse, unelmointia ja luovuutta. Vapis on jytiseviä tuplabasareita, riemunkiljahduksia, likaisia varpaita ja öisen metsän usvaista hiljaisuutta. Vapis on Jumalalta lahjaksi saadun elämän koko kirjo.

 

Perustehtäväversio

Vapis on hengellistä työtä ja sen perusteet on antanut Jumala. Siksi tahdomme rakastaa Jumalaa yli kaiken ja olla hänen lapsiaan. Tahdomme rakastaa lähimmäistämme ja auttaa häntä hänen tarpeissaan. Tahdomme kasvaa ja kasvattaa uuden sukupolven hengellisiksi aikuisiksi. Olemme sitoutuneet Jumalan perheyhteyteen eli tahdomme rakentaa hänen seurakuntaansa. Tahdomme myös olla mukana suuressa kertomuksessa levittämässä evankeliumia kaikille kansoille. Uskomme, että Jumala on asettanut perheen ja seurakunnan, jotta nousisi uusi Jumalaa rakastava sukupolvi joka muuttaa maailmaamme.

 

Yhteiskunnallinen versio

Vapis on lapsi- ja nuorisotyöjärjestönä kolmannen sektorin toimija, joka perustaa toimintansa kristilliseen arvopohjaan. Tahdomme edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja turvallista kasvuympäristöä. Meille tärkeää on perheiden hyvinvointi, koska turvallinen kasvu tapahtuu terveissä ja turvallisissa kodeissa. Tahdomme olla vaalimassa kristillisten arvojen välittymistä edelleen yhteiskunnassamme sukupolvesta toiseen. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

 

Haasteversio

Lapset ja nuoret kohtaavat monenlaista turvattomuutta, pelkoa ja kaltoin kohtelua. Perheiden rikkinäisyys, syrjäytyminen, päihteet, kiusaaminen ja itsetuhoisuus kuuluvat tuhansien lasten ja nuorten arkeen. Vapis tahtoo tuoda toivon ja avun uudelle sukupolvelle. Työmme tavoittaa tuhansia ruohonjuuritasolla. Nouse kanssamme taisteluun Suomen lasten ja nuorten puolesta!