Partiotoimikunta 2019 (PTK) (päiv. 20.1.2019)

 Tulosta 

 

versologo-musta-pieni Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n (= SVN) toiminnassa partiotyön suunnittelua tukee valtakunnallisesti valittava partiotoimikunta - lyhyesti "PTK".

Toimikunta avustaa tarvittaessa palkattua nuorisosihteeriä, jonka vastuualueeseen kuuluu myös partiotyö. Suunnitelmista päättää Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunta, jonka alaisena siis partiotoimikunta toimii. Partiotyön suunnitelmat ovat osa SVN:n toimintasuunnitelmaa.

Partiotoimikunnan jäsenten valinta

Partiotoimikunnan jäseniä ovat puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä. Yhden jäsenen toimikausi kestää 2 vuotta. Jäsenenä voi olla korkeintaan kolme peräkkäistä vuotta eli kuusi vuotta peräkkäin, jonka jälkeen on oltava vähintäin yhden vuoden tauko.  Partiotoimikunnan jäseniä esittää vuosittain kokoontuva Versokäräjät eli valtakunnallinen versojohtajien kokous. Partiotoimikunnan jäsneten pestikuvaukset ovat luettavissa vapis.fi-sivulta kohdasta yhteystiedot (aivan alhaalla on linkit). 

Versokäräjien kokouksen valmistelevat partiotoimikunta ja partiotyöstä vastaava nuorisosihteeri.

Jos joku versopartiolainen tai versolippukunta haluaa asiansa partiotoimikunnan käsittelyyn, ottakaa yhteyttä johonkin partiotoimikunnan jäsenistä, jolloin asia laitetaan seuraavan kokouksen listalle. Tällaisia asioita on tullut viime vuosina pari  versopartiolaisten kokous. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunta päättää esitykseen perustuen partiotoimikunnan jäsenet.

Ketkä kuuluvat partiotoimikuntaan 2019?

Sami Laaksamo, Hangon Meri-Versot - hengellisen kasvatuksen ministeri (HEMI) 

(ei valittu) - kilpailuministeri (KIMI) 

Laura Ojala, Joensuun Haka-Versot - koulutusministeri (KOMI)

Olli Puuri, Kelo-Versot - pääministeri (PÄMI)

Antti Virta, Lahden Versot - leiri- ja retkeilyministeri (LEMI)

Ella Jouppila, Sarka-Versot - ohjelmaministeri  (OHMI) 

(ei valittu) - markkinointi- & viestintäministeri (MAMI) 

Versosihteeri:

Ari Kastepohja (VESI)

 

Milloin partiotoimikunta kokoontuu?

Partiotoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Yleensä kasvokkainkokoontumispaikassa otetaan huomioon senhetkisten jäsenten kotipaikat. Yli puolet kokoontumisista on on parin tunnin verkkokokouksia skype-konferenssipuheluina. Vuodelle 2019 on varattu 3 kasvokkainkokoontumisaikaa ja 5 skypeaikaa. 

Versokäräjät

Kerran vuodessa jonkun versotapahtuman - yleensä Versojohtajapäivien - yhteydessä pidetään ns. versokäräjät, jotka käsittelevät Versojen menneitä ja tulevia tapahtumia. Menneitä tapahtumia arvioidaan yhdessä ja tulevien tapahtumien järjestämista pohditaan yhdessä. Versokäräjät ovat avoimet kaikille versojohtajille ja versopartiotyössä mukanaoleville vastuullisille. Versokäräjiin osallistumisesta ei mene siis mitään osanottomaksua.

Lippukuntien toivotaan tekevän esityksiä tapahtumiksi ja henkilöiksi n. 2 kk ennen Versokäräjiä. Tästä lähetetään versolippukuntiin tietoa versojen lippukuntapostin yhteydessä. Samoin lippukunnat voivat tuoda esiin keskusteltavaksi myös muita asioita.

Aikanaan versokäräjien kautta nousi asia esille oman nuorisosihteerin tarpeesta versopartiotyöhön. Versokäräjät tekevät esityksen tulevista tapahtumista ja niiden järjestämisistä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunnalle, joka sitten vahvistaa tapahtumat ja ottaa tapahtumat Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n eli tämä kanava toimii. Asia lähtee tarvittaessa PTK:n käsittelyn jälkeen SVN:n johtokunnan käsittelyyn.