Turvallisuusmateriaalia ja lomakkeita

Turvallisesti_seurakunnassa_kansiTästä voit ladata itsellesi ja käyttöösi Anne Ainesmaan kirjan Turvallisesti Seurakunnassa (Päivä osakeyhtiö, 2009) kirjassa olevia lomakkeita. Tilaa koko kirja itsellesi!

Malleja turvallisen toiminnan suunnitteluun

Henkilötietolomake (pdf, muokattava docx)
Lastensuojeluilmoitus (pdf)
Raportti läheltä piti -tilanteesta, tapaturmasta tai onnettomuudesta (pdf, muokattava doc)
Riskianalyysilomake (pdf, muokattava doc)
Turvallisuussuunitelmalomake (pdf, muokattava doc)
Vapaaehtoistyöntekijän sitoumuslomake (pdf)
Vapaaehtoistyöntekijan sitoumuslomakkeen ohje (pdf)

Ohjeet ja suositukset

Toimintaohje lapseen tai nuoreen kohdistuvan kaltoinkohtelun tullessa esiin

Toimenpidesuositus jos työntekijää tai luottamushenkilöä epäillään lapsen tai nuoren kaltoinkohtelusta