Vapis Verkosto

DJI 0033-kesä16-crop

Yhdessä saamme paljon enemmän aikaan kuin erillään. Jos olet mukana paikallisen seurakunnan lapsi- tai nuorisotyössä, kutsumme sinua mukaan verkostoomme. Haluamme auttaa sinua kasvamaan Jumalan ja oman kutsumuksesi tuntemisessa. Peter Senge on määritellyt oppivan organisaation disipliinit:

  • Henkilökohtainen mestaruus
  • Tiimioppiminen
  • Yhteinen vision luominen
  • Mielenmallit
  • Systeemiajattelu

Vapisverkoston kautta johdamme näitä oppivan organisaation ydinprosesseja. Henkilökohtainen mestaruus tarkoittaa meille jatkuvaa Jumalasuhteen syvenemistä sekä sen kautta tapahtuvaa henkilökohtaisen kutsumuksen löytämistä ja toteuttamista. Tiimioppiminen ja yhteinen vision luominen tarkoittavat meille dialogitaitojen kautta tapahtuvaa jatkuvaa oppimisen prosessia ja siitä syntyvää yhdessä luotua tulevaisuudenkuvaa. Mielenmalleilla tarkoitamme yhteisen kielen ja kulttuurin syntymistä verkostoomme. Systeemiajattelun avulla pyrimme ymmärtämään laajempia lapsi- ja nuorisotyöhön liittyviä suhteita, kuten seurakuntaelämän dynamiikkaa uuden sukupolven näkökulmasta.

network-1911678 1280

Verkoston rakenne

Vapiksen Verkostotapaamiset

Järjestämme verkostotapaamisia valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä, jossa voit tulla juttelemaan kollegojen kanssa ja inspiroitumaan. Verkostotapaamisia on esimerkiksi Vapaakirkon kesäjuhlilla, Valtakunta-tapahtumassa ja työntekijäpäivillä.

Vapiksen Valmennusviikonloppu (entinen HopeNet)

Viikonlopputapahtuma tammikuussa, johon rohkaisemme tulemaan oman seurakunnan lapsi- tai nuorisotyötiimin kanssa. Viikonlopun ajan työskennellään pääasiassa oman tiimin kanssa koulutettujen valmentajien ohjauksessa sekä kohdataan Jumalaa yhteisissä hetkissä. Voit toki tulla myös ilman tiimiä.

Vapiksen Verkostopäivät

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä lauantain työpaja, jossa pureudutaan johonkin ennalta määriteltyyn valtakunnallisen lapsi- tai nuorisotyön haasteeseen yhdessä.

Vapiksen Voimaantumispäivät

Erityisesti palkatuille työntekijöille tarkoitetut päivät toukokuussa Kiponniemessä. Päivillä keskitytään Jumalasuhteeseen, kutsumukseen, vertaistukeen ja nauramiseen.

Verkosto Verkossa

Verkostoillamme on käytössä erilaisia alustoja, kuten facebook-, ja WhatsApp-ryhmiä.