Versoansiomerkit

 Tulosta 

pronssinen

Versoilla on oma kolmiportainen ansiomerkkinsä: pronssinen, hopeinen ja kultainen sekä lisäksi hopeinen VJ-solki.

Ansiomerkin suunnitteluprosessi käynnistyi Versojen 70-vuotisjuhlien suunnittelun yhteydessä keväällä 1998. Versoansiomerkit ovat Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkkitoimikunnan tarkastamia. Ensimmäiset ansiomerkit jaettiinkin sitten Versojen 70-vuotisjuhlassa paraatin yhteydessä Tampereella 25.4.1999.

Ansiomerkin pohjana on versologo, jossa on sitten vihreä-keltainen nauha (versovärit).

Pj-ansiomerkkien pohja on kuparia, hopeisessa on merkin keskellä oleva risti aitoa hopeaa, ja kultaisessa on risti aitoa kultaa. Pj-merkkien mukana tulee luovutuskirja, sekä nauhalaatta, jossa hopeisessa ja kultaisessa aidolla hopealla/kullalla versonlehvä. PJ-ansiomerkit on numeroitu. Ohessa kuva pronsisesta versoansiomerkistä.

PJ-ansiomerkkien edellytykset

Kaikkien verso-pj-ansiomerkkien saamisen ehdoksi riittää aktiivinen toiminta lippukunnassa. Niinpä vähintäin kolmen vuoden aktiivinen toiminta lippukunnassa riittää perusteeksi anoa pronssista versojen pj-ansiomerkkiä.

Muistettakoon, että partioansiomerkkejä anotaan niille henkilöille, jotka ovat edelleen aktiivisesti mukana partiotyössä. Huilaamaan tai "partioeläkkeelle" jääneitä muistetaan muulla tavalla. Samoin ansiomerkit eivät ole 50- tai 60-vuotislahjoja, vaan niiden saamiseen vaikuttavat saajan partioansiot sekä samalla otetaan huomioon edelliset ansiomerkit.

Pronssisen ja hopeisen versoansiomerkin väli on varsin pitkä, ne eivät ole yleensä peräkkäisiä ansiomerkkejä. Anojien kannattaa muistaa, että piirien pronssinen ansiomerkki myönnetään liki samoilla perusteilla kuin versojen pronssinen ansiomerkki: siihenkin riittävät jo työtehtävät lippukunnassa, vaikka myöntäjä on partiopiiri. Näiden kahden jälkeen voi anoa partiopiiristä Suomen Partiolaisten pronssista ansiomerkkiä - aktiivinen partiotaival on tässä vaiheessa kestänyt kymmenen vuoden luokkaa ja edelleen lippukuntatyöansiotkin riittävät. Hopeiselle tai kultaiselle versoansiomerkille eivät tietenkään nuo ansiomerkit ole edellytyksenä, mutta sopivat varsin hyvin tähän väliin. Jos on ajatusta, että voisi hakea jonkin ansiomerkin, voi ottaa yhteyttä versosihteeriin, joka tuntee niin piirien kuin Suomen Partiolaisten ansiomerkit sekä niiden keskinäistä suhdetta. Hän voi tarvittaessa kysyä piiristä tai Suomen Partiolaisilta neuvoja, jos asia ei ole selvä muuten.

Versojen VJ-merkki

Vertaisjohtajan ansiomerkki on läpisahattu Verso-logo, jossa on ruuvinkiinnitys. Merkistä käytetään nimitystä: hopeinen vj-merkki. Verso-vj-merkki on tarkoitettu annettavaksi niille vertaisjohtajille, jotka ovat vieneet ryhmänsä yhden ikäkauden läpi. Tässä ei ole mitään rajoitusta kappalemäärien suhteen lippukuntaa kohden, vaan tätä saa anoa jokaiselle kriteerit täyttävälle vertaisjohtajalle. Tässä ei ole myöskään ikärajoituksia.

Verso-ansiomerkkien anominen

Ansiomerkit on tarkoitus jakaa partiotyössä tehdystä työstä ja kytkemistä henkilön esim. syntymäpäivään tai vastaavaan ei siis suositella. Anomuslomake, joita saa SVN:n toimistosta (ja tältä sivustolta) ja joka muistuttaa Suomen Partiolaisten vastaavaa lomaketta, lähetetään SVN:n toimistolle tai suoraan jollekin PTK:n jäsenelle. Toimistolta se välitetään Partiotyötoimikunnalle (=PTK). PTK käsittelee anomukset luottamuksellisesti. Jos lpk on anonut "väärää merkkiä", ptk myöntää asiaankuuluvan ansiomerkin (eikä palauta anomusta bumerangina takaisin). Anomuslomakkeita (ilmaisia) voi tilata SVN:n toimistolta. Hakemus on hyvä jättää jonakin partioansiomerkkien jättöpäivänä eli 15.1., 15.5., 15.9. tai 15.11. ja että ajateltuun luovutuspäivään on silloin vielä yli 2 kk aikaa. 

Kuka maksaa ansiomerkin?

Maksuperiaate on sama kuin Suomen Partiolaiset ry:n ja partiopiirien ansiomerkeissä eli se maksaa ansiomerkin, joka anoo sitä. Lasku lähetetään jälkeenpäin. Anojana on mielellään lippukunta itse tai seurakunta. Yksityinenkin henkilö tai ryhmä henkilöitä voi hakea - siis he, jotka ovat "laittaneet hatun kiertämään". Merkin saamista ei ratkaise, kuka anoo, vaan henkilön ansiot. Jos henkilöä ja hänen ansioitaan ei tunneta, ne joudutaan selvittämään. Siksi on tärkeää kuvata henkilön partiohistoria tarkasti lomakkkeeseen, koska vaillinnaisesti täytetty lomake joudutaan palauttamaan täydennystä varten.

Yleensä ansiomerkki jaetaan jossakin Versojen tapahtumassa tai lippukunnan tapahtumassa - tarkoituksena on se, että ansiomerkin jakaminen tehdään julkisesti: myös  jakaminen seurakunnan jossakin tilaisuudessa on sopiva ratkaisu.

Ansiomerkki on pysyvä kiitoksen osoitus

Koska kovin usein ei muisteta kiittää isonkin työmäärän tehneitä vapaaehtoisia henkilöitä, ansiomerkki on pysyvä muistaminen ja kiitos tehdystä työstä. Siksi ansiomerkkejä kannattaa jakaa. Lausutut sanat unohtuvat, mutta konkreetti muistaminen esim. ansiomerkillä jää muistuttamaan saajaa jatkuvasti.

Tämän dokumentin lopussa (tulossa) ja anomuslomakkeessa on yleiset kuvaukset kunkin tasoiselle ansiomerkille.

Hinnat

Hakulomakkeet

Lomakkeen löydät tästä (MS Word/rtf -muoto, sähköinen täyttö)

Versojen ansiomerkkien myöntämisperusteet

Yleistä:

Merkit on tarkoitettu kannustukseksi ja kiitokseksi aktiivisesta partiotoiminnasta, joka on tapahtunut (erityisesti) lippukunnassa. Kaikki merkit voidaan myöntää lippukunta-asioiden perusteella. Toimiminen Versojen yhteisissä tapahtumissa on toivottavaa, mutta se ei ole välttämättömyys merkin myöntämiselle; niin kuin ei myöskään piirin / SP:n toimintaan osallistuminen.

Merkit myöntää anomuksesta SVN ry:n partiotoimikunta. Partiotoimikunta voi myöntää ansiomerkin ilman anomusta tai se voi kehottaa lippukuntaa / taustayhteisöä anomaan merkkiä jollekin ansioituneelle partiojohtajalle.

Verso-ansiomerkit rinnastetaan arvoltaan lähinnä partiopiirien merkkeihin, selvästi lippukuntamerkkien yläpuolelle. Partiopiireillä on omat jakoperusteensa ja vaatimuksensa, kuten myös Suomen Partiolaiset ry:llä. Versojen merkit eivät asetu välttämättä tiettyyn väliin em. merkkeihin nähden. On kuitenkin huomioitava, että samaan aikaan ei jaeta molempia. Minimiväli on (1-) 2 vuotta edellisen ansiomerkin myöntämisestä.

 

1. Vartionjohtajan ansiomerkki

Vertaisjohtajan hopeinen ansiomerkki eli vj- merkki  voidaan myöntää innokkaasta partiotoiminnasta nuorelle johtajalle, joka pyrkii elämässään toteuttamaan versopartioaatetta ja on vienyt toimintaryhmänsä partio-ohjelmaa noudattaen seuraavaan ikäkausivaiheeseen.

 

2. Pronssinen ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää partiojohtajalle ikäkausiryhmän viemisestä seuraavaan vaiheeseen partio-ohjelmaa noudattaen tai vastaavasta samanarvoisesta muusta toiminnasta lippukunnassa. Partiojohtajuuteen ei välttämättä edellytetä PJ-peruskoulutuksen käyntiä, mutta ansiot on pitänyt kerätä täysi-ikäisenä edellisen ansiomerkin jälkeen.

 

3. Hopeinen ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan eri tehtävissä tai lippukunnan taustalla toimimisesta.

 

4. Kultainen ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää vuosikymmeniä ansiokkaasti ja esimerkillisesti toimineelle aktiiviselle partiojohtajalle. Saaja tunnetaan partiopersoonallisuutena.

 

HUOM! Täyttäkää anomuslomake huolellisesti. Anomukset käsitellään luottamuksella. tarvittaessa lisätietoja voi kysyä Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n versosihteeriltä puh. 045 2097 309. Anomuksen käsittelyaika on 2 kk. Postiosoite: SVN ry, Sairaalankatu 5-7, 33100 TAMPERE. Hakupäivämäärät ovat 15.1., 15.5., 15.9. ja 15.11.

 

- - -