Versojen ROK-koulutukset: ROK0, ROK1 ja ROK2

versologo-musta-pieni

Kuvaus: Nuorten 13-15 -vuotiaiden ryhmänohjaajakoulutus (ROK) 

Tavoitteet: ROK0 = varmistaa tulijan taidot varsinaiseen koulutukseen ROK1 & ROK2 = Varsinainen ryhmänohjaajakoulutus 

Keskeinen sisältö: ROK 0 = valmistavat tiedot ja ROK1 & ROK2 Suomen Partiolaisten ryhmänohjaajakoulutusohje (2015) versotiedoilla lisättynä

Muuta: Koulutukset pidetään yhtaikaa elokuun lopussa Kiponniemessä leiriolosuhteissa = ulkona. Osanottomaksuun saa tukea, jos esim. lippukunta ei pysty maksamaan osanottomaksua. Myös lippukunta voi itse järjestää ROK-koulutuksen samoajilleen. Monet partioaluejärjestöt järjestävät ROK-kursseja. 

Versot järjestävät elokuun lopulla vuosittain kolme RyhmänOhjaajaKoulutus -osiota:

ROK0 = vähintään 13-vuotiaille valmistava osuus varsinaiseen ROK-koulututukseen, jossa käydään läpi perusasioita, jotka on hyvä hallita tultaessa varsinaiseen ROK-koulutukseen. Osanottomaksu 10€/hlö. 

 • KURSSILAISILLE SISÄMAJOITUS 
 • kurssilaiset tekevät ruoan itselleen ja kouluttajille retkikeittimillä 
 • Majoitteiden pystytykset
 • Perussolmut ja niiden käyttö
 • Perusleiritaidot - katokset, pöydät, penkit ja muut leirivartiorakennelmat 
 • jokamiehenoikeudet
 • Suunnistamisen aakkoset 

_______________________________________________________________________________________________________________________

ROK1 = vähintään 14-vuotiaille Suomen Partiolaisten ROK-koulutusohjeen mukainen osuus, jossa paino on käytännön asioilla. Osanottomaksu 30€/hlö. 

 • majoittuminen puolijoukkueteltoissa kaminan kanssa (kipinävuorot)  
 • kurssilaiset tekevät ruoat itselleen ja kouluttajilleen keittiövartiokalustoilla
 • 01 Samoajajohtajan oikeudet ja velvollisuudet
 • 02 Ikäkausien ominaispiirteet
 • 03 Ryhmän vaiheet 
 • 04 Ryhmäytyminen 
 • 05 Ryhmähenki
 • 06B Partiomenetelmä lyhyesti 
 • 09A Mallikoloillan suunnittelu
 • 09B Mallikoloilta live 
 • 09C Palaute live koloillasta
 • 10 Partiopestin ydin 
 • 13 Leikkihetki 
 • 14 Lippukunnan käytänteet
 • 15 Ajanhallinta 
 • 16 Hartaudet ja paussit
 • 18 Turvallisuus partiossa 
 • kurssipalaute
 • kotitehtävät talvelle 

Numerot viittaavat SP:n ROK-ohjeen lukuihin

_________________________________________________________________________________

Seuraavana talvena on pari kotitehtävää, jotka on raportoitava ennen seuraava kurssiosiota - MUISTA! 

_________________________________________________________________________________ 

ROK2 = vähintään 15-vuotiaille Suomen Partiolaisten ROK-koulutusohjeen mukainen osuus, jossa paino on syventävillä asioilla. Osanottomaksu 30€/hlö.  

 • majoittuminen puolijoukkueteltoissa kaminan kanssa (kipinävuorot)  
 • kurssilaiset tekevät ruoat itselleen ja kouluttajilleen keittiövartiokalustoilla
 • 00 Versot, Polku316, PTK 
 • 06B Partiomenetelmä lähemmin 
 • 07 Partio-ohjelma
 • 08 Toimintasuunnitelman tekeminen
 • 10 Pestikeskustelu 
 • 12 Johtaminen eri tilanteissa 
 • 13 Leikkihetki 
 • 17A Samoajajohtajan retkitaidot -kartoitus 
 • 17B Suunnituskertaus 
 • 17C Retkitaitorastit 
 • 18 Turvallisuusohjeet ja Turvallisesti yhdessä 
 • 19 Retken järjestäminen 
 • 20 Johtamisen haasteeet - mitä teen, kun ... 
 • XX Jatkouluttautuminen ja kurssipalaute 
 • Kurssitodistusten jakaminen 

--> ROK2:n jälkeen on mahdollisuus toimia kaikilla ROK-osioilla kurssivartionjohtajana tai tietyissä tilanteissa myös kouluttajana. 

* * *

Vuoden 2019 ROK-koulutukset järjestetään Kiponniemessä perjantaista 13.9.2019 klo 19 sunnuntaihin 15.9.2019 klo 14 asti.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE ROK-artikkelissa kohdassa Versot ennakkotietoa.