Erityisavustus leiriohjaajien palkkaamiseen

vapis logo rgb-01SVN ry on saanut Opetus ja kulttuuriministeriöltä (OKM) erityisavustuksen kesäleirien järjestämiseen varhaisnuorille ja nuorille paikallisyhdistyksissään, eli niissä seurakunnissa, joissa on mitattavaa lapsi- tai nuorisotyötä. Rahoitus tulee OKM:ltä ja päätökset jakamisesta tekee SVN.

Avustus on kokonaisuudessaan käytettävä alle 29-vuotiaiden nuorten palkkaamiseen leiriohjaajiksi seurakunnan tai lippukunnan järjestämille kesäleireille. Yhdelle paikallisyhdistykselle/seurakunnalle voidaan myöntää avustusta enintään 2800€. Tuki yhtä palkattua nuorta kohden kokonaisuudessaan on enintään 700€. Leirien tulee olla avoimia kaikille paikkakunnan lapsille. 

Avustus kattaa 100% palkkakuluista, myös työnantajamaksut. Paikallisyhdistyksen/seurakunnan tulee huolehtia asianmukaisesti nuoren rekrytoinnista, perehdytyksestä tehtävään, työnantajan velvollisuuksista sekä siitä, että leiri toteutetaan suunnitellusti. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä SVN:lle 31.10.2021 mennessä.

Hakemus tulee olla täytettynä SVN ry:llä viimeistään torstaina 13.5. SVN ry:n johtokunta päättää avustusten myöntämisestä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille 17.5. ja tieto myönnetyistä avustuksista julkaistaan vapis.fi-sivustolla.  

HAKULOMAKE

SELVITYS SAADUN AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ

DELEGOINTISOPIMUS AVUSTUKSEN SAAJAN JA SVN:N VÄLILLÄ