Polku316 - näin alkuun

polku316_logo

  Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten Polku316 voisi alkaa sinun seurakunnassasi

 

1. Ota yhteyttä

Jos sinua kiinnostaa Polku316 oman seurakuntasi lapsi- ja nuorisotyöhön, ota ensin yhteyttä Vapiksen keskustoimistoon Hämeenlinnaan.

2. Esitellään asia vanhimmistolle 

 

Ensimmäinen asia on, että vanhimmiston ja työntekijöiden pitää hyväksyä Polku316 työvälineeksi. Seurakunnan johdon on tuettava hanketta. Vapiksen nuorisotyönjohtaja ja nuorisosihteeri vierailevat mielellään seurakunnan vanhimmiston kokouksessa esittelemässä asiaa.

Vanhimmisto nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön ja hankkeen johtajan, (voivat olla sama henkilö) joka on linkkinä paikalliseen Polku316 toimikuntaan.

3. Seurakunta sitoutuu

Polku316 on koko seurakunnan asia. Koko seurakunta on pidettävä ajan tasalla hankkeen etenemisestä jatkuvasti. Polku316 tulee vaatimaan aikuisia vastuullisia ja yhteistä
sitoutumista työhön koko seurakunnalta. Samalla se toivottavasti tulee myös antamaan koko seurakunnalle elämää, merkitystä ja hengellistä kasvua.

4. Muodostetaan rakenteet: Polku316 toimikunta

Rakenteilla ei tarkoiteta uuden toimintamuodon synnyttämistä vaan yhteyden syntymistä jo nyt vastuuta kantavien välille. On tärkeää, että seurakunnan työssä pysytään ”samalla
kartalla” ja mietitään yhdessä mitä tehdään. Tätä varten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tulee säännöllisesti tavata toisensa ja seurata, miten kasvatusohjelma etenee.
Parhaimmillaan yhteisestä pohdinnasta voi seurata selkeä polku ja yhteys eri työmuotojen välille. Sen sijaan, että seurakunnassa touhuttaisiin kymmenen asian kanssa, tehdäänkin
muutama asia kunnolla.

Työn paikallinen organisointi voisi mennä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Vanhimmisto valitsee Polku316 kasvatusohjelmalle vetäjän. Se voi olla joku vanhimmiston jäsen.
 • Kasvatusohjelman vetäjä tekee esityksen vanhimmistolle paikallisesta Polku316 toimikunnasta.
 • Vanhimmisto nimeää Polku316 toimikunnan ja valtuuttaa sen laatimaan kasvatussuunnitelman.

Polku316 toimikuntaan tulisi kuulua riittävästi ihmisiä, jotta se kattaa seurakunnan toiminnan, mutta riittävän vähän ihmisiä, jotta se säilyy toimintakykyisenä. Ihannekoko lienee
5-10 henkilöä. Siinä voisi olla esimerkiksi seuraava koostumus:

 • Vanhimmiston nimeämä puheenjohtaja/vanhimmiston jäsen
 • Lapsi- ja/tai nuorisotyöntekijä
 • Nuortenpiirin hallituksen edustaja (Pj tai jäsen)
 • Eri työalueiden edustus (pyhäkoulu, Kids' Action Night, Versot, Varkit ja niin edelleen)
 • Muut ”oikeat ihmiset”

”Oikeilla ihmisillä” tarkoitetaan sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät suoraan ole työmuodon vastuuhenkilöitä mutta joilla on ryhmää hyödyttävää erityisosaamista esimerkiksi kasvatuksen tai tietotekniikan alalta.

Polku316 toimikunta voi myös muodostua suoraan nuortenpiirin johtokunnasta lisättynä sopivilla ihmisillä. Seurakunnan nuortenpiirin tehtävä on juuri koota yhteen kaikki lapsi- ja
nuorisotyötä tekevät ihmiset seurakunnassa.

4.1 Polku316 toimikunnan tehtävät

 • Johtaa Polku316 hanketta paikallisesti. Siihen kuuluu muun muassa koordinointi,vastuullisten perehdyttäminen, huolto ja koulutus, prosessin seuranta, yhteistyö
 • seurakunnan muun työn kanssa.
 • Vastaa, että tehdyt resurssit menevät jakoon. Nimetään henkilö, joka vastaa resurssien syöttämisestä sähköiseen resurssipankkiin.
 • Luo seurakunnalle kasvatussuunnitelman. Määrittelee teemat pitkällä aikavälillä, työkaudella ja pilkkoo teeman eri näkökulmiin (viikko-ohjelma).
 • Innostaa ja informoida pastoria, vanhimmistoa ja koko seurakuntaa. Jakaa näkyä.
 • Tekee yhteistyötä vanhempien kanssa.

5. Käy katsomassa pilottiseurakunnassa

Olkaa toimikuntana yhteydessä seurakuntaan, jossa Polku316 on jo käytössä. Vierailkaa tapaamassa vastuullisia ja kuunnelkaa kokemuksia. Käykää vierailemassa myös
itse toiminnassa (esim. pyhäkoulussa).

6. Tutustu sähköiseen resurssipankkiin ja verkkoyhteisöön

www.vapis.fi sivuilla on työtä tukeva resurssipankki. Se on kuin yhteinen pöytä, johon jokainen voi laittaa, ja josta voi ottaa vapaasti hyvää materiaalia työhön. Resurssipankkia täytämme yhdessä ja sieltä löytyy ohjeita työn käytännön tekemiseen. Sieltä löytyy valmiita vuosisuunnitelmia, opetuksia, toiminnallisia ideoita, leikkejä, näytelmiä ja niin edelleen. Voit etsiä materiaalia ikäkausittain, oppimistavoitteittain tai hakusanoilla. 

7. Kouluttaudu (STO)

Suomen teologinen opisto järjestää säännöllisesti kurssin ”Kristillinen lapsi- ja nuorisokasvatus” (NT-1112-m) joka on räätälöity Polku316 ohjelman mukaisesti. Kurssiin on helppo osallistua, sillä se toteutetaan internetissä monimuoto-opiskeluna ja yhtenä lähiopetusjaksona teologisella opistolla Hangossa. Seuraavan koulutuksen ajankohdan saat selville opistolta (019 244 9400).

Laita hihat heilumaan :)